Kiinassa tuottaminen on ollut melko hankalaa jo pidemmän aikaa täysin ummikolle, sillä maahantuonti ja toimitukset ovat takunneet monista eri syistä parin viime vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan tilanne on melko sekava, sillä uudet säännöt ja haasteet vaikeuttavat yrittäjän hankintoja, eikä vanhojakaan ongelmia ole saatu setvittyä ennen uusien ilmestymistä.

Ongelmia on tiedossa jatkossakin, sillä Kiinassa on alettu enenevissä määrin säännöstelemään tehtaiden sähkönkulutusta. Tämä johtaa tuotantokapasiteetin rajoituksiin ja lopulta näkyy tuotannon jonojen kasvuna. Kuinka tämä vaikuttaa suomalaisen yrittäjän elämään ja onko syytä huolestua?

Rajoitusten taustalla tiukat päästötavoitteet

Kiinassa on meneillään energiakriisi, sillä sähkönkulutusta säädellään muutamastakin syystä johtuen, eivätkä tehtaat ja muut tuotantolaitokset pysty toimimaan täydellä kapasiteetilla. Sähkön säännöstelyn taustalla on kovat päästötavoitteet, sillä Kiina on sitoutunut tähtäämään hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Maan energiatuotanto on kuitenkin todella hiiliriippuvainen, joten hiilen käytön rajoittaminen johtaa siihen, ettei sähköä riitä kaikille.

Sähkön säännöstelyä on esiintynyt Kiinassa aina, mutta aiemmin sen kohteena olivat lähinnä suuryritykset. Nyt tilanne on niin huono, että kaikki tehtaat ja muu liike-elämä, sekä yksityiset ihmiset kärsivät sähkökriisistä. Muun muassa katuvaloja on suljettu sähkön säästämiseksi ja tämä on johtanut ongelmiin liikenteessä.

Sähkön rajoittamisen lisäksi Kaakkois-Kiinassa on paljon sähkökatkoja, jotka aiheuttavat kaaosta muun muassa pimeinä liikennevaloina ja loukkuun jääneinä kaivosmiehinä, jotka eivät saaneet enää happea ilmastoinnin sulkeuduttua. Sähkökatkoilla ja rajoituksilla on kuitenkin myös suuria, maailman talouteen heijastuvia vaikutuksia.

Sähkökatkot hidastavat tuotantoa, talouskasvua ja toimituksia

Kiinan energiakriisi hidastaa tuotantoa, sillä tehtaita on määrätty kiinni energian säästämiseksi ja sähkökatkot katkaisevat tuotannon muutenkin pahimmillaan useita kertoja päivässä. Tuotannon kapasiteetin aleneminen vaikuttaa siihen, että suomalaisen yrittäjän tilaamat tavarat saattavat viivästyä, jolloin tuotteen toimitus asiakkaalle viivästyy.

Tällä on taloudellisia vaikutuksia tehtaalle ja yrittäjälle, joka joutuu pahimmillaan korvaamaan viivästyksiä. Tuotantovaikeuksista johtuen on odotettavissa myös hintojen nousua, sillä pitkittynyt kriisitilanne pakottaa nostamaa yksittäisen tuotteen hintaa. Nousua tulee tehdä myös sen vuoksi, että noussut sähkön hinta näkyy suoraan tuotteen valmistukseen käytettävästä rahasummasta.

Myös kansainvälisiä vaikutuksia on näkyvissä, sillä keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaa estääkseen inflaatiota ja Kiinan BKT:n kasvun tällä vuosineljänneksellä on ennustettu laskevan prosentilla pelkästään energiakriisin vuoksi. Energiakriisin odotetaan jatkuvan pitkään sen osittain poliittisen luonteen vuoksi, joten BKT:n kasvun hidastuminen tulee todennäköisesti vain kiihtymään. Koska Kiina on maailman suurin maa, vaikuttaa tämä koko kansainväliseen talouteen.

Suomalainen yrittäjä ei voi tehdä tilanteen juurisyille mitään, mutta toimitusviivästyksiin, kommunikaatio-ongelmiin ja hintojen nousuun kannattaa varautua mitigoimalla riskejä.

Tuotantoa kannattaa pyrkiä hajauttamaan, sillä sähkökatkot ovat lähinnä paikallisia ongelmia. Myös avoin kommunikaatio asiakkaiden suuntaan auttaa, sillä energiakriisi tulee todennäköisesti jatkumaan jollain tavalla vielä pitkäänkin!

Mikäli koet, että tarvitset lisätietoa Kiinan tilanteesta tai vaikkapa uuden tehtaan vanhan tilalle tai rinnalle, ota yhteyttä!