Brexit eli Iso-Britannian ero Euroopan Unionista ja siihen liittyvät muutokset ovat olleet merkittävä puheenaihe jo useamman vuoden ajan. Nyt, vuonna 2021 ero on kuitenkin todellisuutta ja sen toteutuminen on johtanut useisiin muutoksiin kansainvälisen kaupan saralla.

Brexit vaikuttaa myös meihin suomalaisiin, sillä matkustaminen, ostaminen ja myyminen Iso-Britannian rajojen yli on nyt hankalampaa kuin ennen. Yrittäjän näkökulmasta uusi asia on myös niin sanottu UKCA-merkintä, joka syntyi niin ikään Brexitin seurauksena.

Mikä UKCA-merkintä on ja ketä se koskettaa? Lue tämä postaus ja kuulet kaiken, mitä sinun tulee kyseisestä merkinnästä tietää!

Mikä on UKCA –merkintä?

UKCA-merkintä eli UK Conformity Assesment –merkki on uusi sertifikaatti, jolla osoitetaan, että tuote vastaa Iso-Britannian markkinalla myytävien tuotteiden vaatimuksia. Merkki otettiin käyttöön 31.1.2020, jolloin virallinen ero Euroopan Unionista tapahtui. 1.1.2022 saakka CE-merkintä on kuitenkin yhä edelleen käytössä. Sen jälkeen kaikissa uusissa tuotteissa tulee siirtyä UKCA-merkintään.

UKCA on siis yksinkertaistettuna Iso-Britannian vastine CE-merkinnälle. Voit lukea CE-merkinnästä muun muassa täältä. Pohjois-Irlanti, joka jää Brexitissä osaksi Euroopan yhtenäismarkkinaa tulee jatkossakin käyttämään CE-merkintää, mutta Britanniassa UKCA ottaa sen tehtävän itselleen.

Alkuperäisesti UKCA-merkinnän vaatimukset tuotteelle olivat samat kuin CE-merkinnällä, mutta vuoden 2021 alusta vaatimukset saattavat myös poiketa toisistaan mikäli toisen merkinnän vaatimuksia muutetaan, mutta toisen ei. Fyysisesti UKCA-merkintä on vähintään 5 mm kokoinen ja sen tulee olla helposti nähtävillä ja pysyvästi tuotteeseen lisätty. Merkintä koostuu kirjaimista UKCA.

Miten UKCA vaikuttaa maahantuontiin?

UKCA-merkinnällä on vaikutusta suomalaiseen yrittäjään, joka vie tuotteita Iso-Britannian alueelle. Koko Brexit on vaikeuttanut Britannian tuontia ja vientiä, sillä muun muassa verotuksessa UK ei ole enää osa EU:ta ja veroseuraamuksia syntyy.

Jatkossa Britanniaan vietävien tuotteiden tulee selvittää UKCA-merkinnän vaatimukset ja merkintä tulee olla asiaan kuuluvasti lisättynä kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka sen vaativat. Kuten jo edellä mainitsimme, toistaiseksi erona CE-merkintään on oikeastaan ainoastaan merkintä itse, sillä vaatimukset ovat samat. Ne voivat kuitenkin muuttua nopeastikin ja näin ollen UKCA:han liittyvää lainsäädäntöä kannattaa seurailla, mikäli asia koskee omaa yritystä.

Kuten jo edellä mainitsimme, UKCA-koskee ainoastaan Englantia, Skotlantia ja Walesia, joten pahimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että samalle maantieteelliselle alueelle vienti vaatii tuotantoa kahdella eri merkillä ja kahta lainsäädäntöä seuraten. UKCA-merkintä ei ole käytössä Euroopan Unionin alueelle, joten CE-merkintää ei voi korvata UKCA-merkinnällä.

Lisävaatimukset = lisäkustannukset?

UKCA:n mukana tulee muun muassa vastuullisen henkilön nimeämisvelvoite brittimarkkinoille tähtääville. Käytännössä ulkomaalaisen, Britanniaan vientiä aloittelevan tai sitä tekevän henkilön tulee määrätä UK -vastuullinen henkilö, jonka fyysinen sijainti on UK. Hänen vastuullaan on muun muassa vaadittujen laitteiden rekisteröiminen MHRA:lle

Kaikki ylimääräinen ja uusi aiheuttaa toki aina siirtymäaikana huolta ja vaivaa. Tämän lisäksi UKCA:n seurauksena on nousu kustannuksissa ja se luonnollisesti heijastuu joko katteisiin tai asiakkaan hintaan. UK -vastuullisen määrääminen on oma hommansa, eikä sekään ole ilmaista. Maahantuonnin hintalappu siis kohoaa ennestään.

Maahantuonnin alaa on koeteltu viime vuosien aikana muutenkin ankarasti, sillä muun muassa logistiset ongelmat ja tietenkin koronapandemia ovat nostaneet kuljetuksen hintaa. Asiakkaat ostavat kuitenkin yhä matalakatteista tavaraa Kiinasta, joten kotimaisen tuojan paikka ei ole ollut helppo. Brexitin seurauksena syntyvät ongelmat ovat joillekin toimijoista se viimeinen naula arkkuun.

Me Polarpandalla voimme kuitenkin auttaa vaikkapa hoitamalla UKCA:n kommunikoinnin tehtaalle, jossa tuotanto valmistetaan. Voimme myös jakaa omia kokemuksiamme UKCA:sta ja Brexitin vaikutuksista ja auttaa muutenkin Kiinan hankinnoissa. Ota siis meihin yhteys, mikäli koet, että voisimme auttaa juuri sinua!