Elektroniikan maahantuontiin Kiinasta liittyy paljon selvitettäviä ja järjestettäviä asioita. Tässä oppaassa pyrimme auttamaan alkuun perusasioissa. Meillä on yli 15 vuoden kokemus ja olemme iloisia, mikäli voimme auttaa sen avulla muita yrityksiä.

Kiinasta tai ihan mistä tahansa muualtakin maahantuotavien tuotteiden tulee olla toimivia ja laadukkaita, jotta niitä voi ja kannattaa myydä Suomen markkinoilla. Tämän artikkelin aiheena on CE-merkki, joka pakollinen Euroopan Unionin alueella muun muassa sähkölaitteissa.

Mikä CE-merkki on?

CE-merkillä valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevat EU-direktiivien asettamat vaatimukset. Direktiivit koskevat yleensä yhtä tuoteryhmää ja esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, joka luo pohjan kotitalouden verkkovirtalaitteiden turvallisuusvaatimuksille. Pienjännitedirektiivi eli LVD-direktiivi määrittää turvallisen laitteen minimivaatimukset ja valmistajan tehtäväksi jää kyseisten vaatimusten täyttäminen ja valmiin tuotteen testaaminen. Mikäli valmistaja kokee, että laite täyttää vaatimukset, voi hän käyttää CE-merkkiä tuotteen yhteydessä.

CE-merkintä otettiin käyttöön leluissa vuonna 1990 ja sen jälkeen se on laajentunut muun muassa sähkölaitteisiin ja koneisiin. Suomessa merkintä tuli vuonna 1994 pakolliseksi leluihin ja 1995 vuonna sähkölaitteisiin ja koneisiin. Tällä hetkellä sitä ollaan laajentamassa myös rakennustuotteisiin. Merkintä on pakollinen edellä mainituissa tuotekategorioissa, sekä muun muassa henkilösuojaimissa, eikä sitä saa käyttää muiden tuoteryhmien merkitsemiseen. CE-merkki ei ole tae tuotteen laadusta, vaan kyse on nimenomaan minimiturvallisuusvaatimukset täyttävästä tuotteesta.

Mitkä ihmeen direktiivit?

Direktiivit määrittävät tuotekohtaiset CE:n vaatimukset. Yleisimmät elektroniikkatuotteita koskevat direktiivien pääkategoriat ovat seuraavat:

Direktiivi Kuvaus
1. EMC (Electromagnetic compability) Tuote täytyy olla valmistettu niin, että sen elektromagneettinen kenttä ei aiheuta häiriöitä muihin laitteisiin ainakaan yli sallittujen rajojen.
2. RoHs (Restriction of Hazardous Substances) RoHS ottaa kantaa tiettyjen ihmisille haitallisten materiaalien käyttöön elektroniikkatuotteissa. Nämä kemikaalit ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB (polybromattu bifenyylieetteri) ja PBDE (polybromattu difenyylieetteri).
3. LVD (Low voltage directive) Koskee tuotteita, sisään- tai ulostuleva jännite on haarukalla 50V – 1000V (AC) tai 75V – 1500V (DC). Yleensä verkkovirtalaitteita esim. jääkaappi, tehosekoitin, imuri, kattolamppu jne. kaikki mitkä saavat virtansa suoraan töpselistä.
4. RED (radio equipment directive) Mikäli tuotteessa Bluetooth, Wifi, 2G, 3G, 4G, 5G tai jokin muu etäkommunikaation mahdollistava teknologia, vaatii tuote tällöin RED:n. Tuote, joka vaatii RED:n ei tarvitse erikseen EMC:tä.
5. Leludirektiivi (EN 62115) Asettaa tiettyjä vaatimuksia elektronisille lasten leikkikaluille.
6. MD – (Machine directive) Sähkökulkuneuvot, joiden moottorin teho on yli 1KW sekä nopeus yli 15km/h vaativat MD:n.
7. MDD (Medical device directive) Lääkintäkäyttöön tarkoitetut sähkölaitteet tarvitsevat MDD:n.
8. EN62133 Asettaa tiettyjä vaatimuksia litiumioni sekä -polymeeriakkujen turvallisuudelle.

Kaikkien tuotteiden ei tarvitse täyttää kaikkia direktiivien vaatimuksia. Alla muutama tuotekohtainen esimerkki:

Tuote Kuva EMC RoHs LVD RED Leludirektiivi MD MDD EN62133
Latauskaapeli X X
USB-latauslaite X X X
USB-ladattava bluetooth -kaiutin  akulla X (LT) X X
Akullinen bluetooth -kaiutin, joka ladataan suoraan verkkovirrasta X X X X
Älypuhelin X (LT) X X
Sähköpotkulauta X X (LT) X X
Sähköpotkulauta Wifi-ominaisuuksilla X (LT) X X X
Sähköpotkulaudan latauslaite X X
Sähköinen kuumemittari X X X
Paristokäyttöinen pehmolelu X X X

Mistä CE-merkin saa?

Kuten jo totesimme, CE-merkin saa lisäämällä sen tuotteeseen. Se ei siis vaadi yleensä minkäänlaista kolmannen osapuolen testausta tai muuta prosessia, sillä sen tarkoitus on vahvistaa, että valmistaja on sitoutunut noudattamaan direktiivien vaatimuksia. On kuitenkin tuotekategorioita, joissa vaaditaan ennalta määrätyn laitoksen testaus ennen kuin merkinnän saa lisätä. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa kaasulla toimivat kotitalouslaitteet, henkilösuojaimet, hissit ja mittauslaitteet. Testaus voi sisältää muun muassa tuotteen ja sen ominaisuuksien, sekä tuotantoprosessin arvioinnin ja laadunvarmistuksen.

CE-merkinnän lisääminen maahantuotavaan tuotteeseen on näin yksinkertaista:

  1. Selvitä kaikki tuotetta koskevat direktiivit, asetukset ja standardit.
  2. Tarkista että tuote täyttää vaatimukset. Testauta jos tarve.
  3. Laadi tekniset asiakirjat.
  4. Laadi käyttöohjeet.
  5. Kiinnitä CE-merkintä.

Käytännössä CE-merkki on pakollinen kaikelle Kiinasta tulevalle elektroniikalle, jota valmistaja tai maahantuoja suunnittelee tuovansa Eurooppaan. CE-merkitty tuote saa liikkua vapaasti EU:n alueella. Huomioitavaa kuitenkin on se, kuten sanottua, että CE-merkintä on pakollinen eikä kerro suoraan mitään tuotteen laadusta tai helppokäyttöisyydestä eikä auta tuotteiden vertailussa.

Miksi CE-merkki on tärkeä?

CE-merkki on tärkeä sen takia, että se todistaa, että kyseinen tuote on turvallinen, ja että valmistaja vakuuttaa tietävänsä EU:n turvallisuusvaatimukset. Tämä korostuu etenkin sähkölaitteiden kohdalla, sillä sähkölaitteessa on aina tulipalovaara. EU-direktiivien vaatimukset täyttävät laitteet ovat oikein käytettyinä, asennettuina ja huollettuina turvallisia ihmisille, kotieläimille ja omaisuudelle. EU:n sisällä pienlaitedirektiiviä täydentää lisäksi sähköturvallisuuslaki.

CE-merkki on tärkeä myös siksi, että se takaa tuotteen vapaan liikkuvuuden EU:ssa. Maahantuojan kannalta Euroopan Unioni (ja tietyt sopimukseen kuuluvat maat) on yksi markkina ja CE-merkinnän kaltaiset lainsäädäntöjen yhtenäistämiset helpottavat liiketoimintaa Euroopan alueella. On erittäin tärkeää varmistaa, että CE-merkintä on hoidettu asiallisesti valmistajan puolelta, sillä muutoin tuote voidaan määrätä poistettavaksi EU:n alueelta ja CE-merkinnän väärinkäytöstä voidaan myös rankaista.

Huomaathan, että koska CE-merkinnän saa teknisesti tuotteeseen hyvin helposti, on laadunvalvonta valmistusvaiheessa erittäin tärkeää. Suosittelemmekin panostamaan laaduntarkkailuun ja tuotteiden testaamiseen jo ennen niiden maahantuontia, jotta mahdollisilta ongelmilta, asiakasreklamaatioilta ja mahdollisilta viranomaisongelmilta vältytään.

Myös muut pakkausmerkinnät tulee olla kunnossa, jotta tuote on EU:n alueella myyntikuntoinen. Pakkausmerkinnöistä voit lukea lisää tämän oppaan seuraavasta osasta.