Työkoneen maahantuonti voi tulla ajankohtaiseksi pitkän suunnittelun tuloksena, tai täysin yllättäenkin. Olipa motivaattori maahantuonnille sitten tarjonnan korkea hinta, valikoiman vähyys tai jopa puutekin, on työkoneen maahantuonti meille kaikille sama prosessi. Suomessa työkoneiston hintoja ajaa tyypillisesti ylös ei pelkästään verotus, mutta myös suhteellisen pieni markkina. Työkoneet ovat kuitenkin liiketoiminnan kulmakivi useilla toimialoilla ja näin ollen koneen ostaminen tulee usein eteen ennemmin tai myöhemmin.

Työkone voi olla investointi, joka tulee tehdä heti yritystoiminnan alussa. Investointi voi olla myös tapa nostaa tehokkuutta tai kapasiteettia liiketoiminnan myöhemmässä vaiheessa. Työkoneen osto omaan käyttöön voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun maata tai metsää on hoidettavana hehtaareittain tai esimerkiksi jokin harrastus vaatii koneistoa. Yhtä kaikki, koneen osto on yleensä suuri rahallinen panostus ja investointi.

Mikäli työkonetta ei tarvita heti huomenna, tai pienellä odottamisella tehdyt säästöt houkuttavat, kannattaa harkita työkoneen maahantuontia ulkomailta. Maahantuomalla työkoneen Suomen rajojen ulkopuolelta, tapahtui se sitten Euroopasta tai sen ulkopuoleltakin, voi säästää pitkän pennin. Mutta, mikään läpihuutojuttu se ei ole. Lue lisää tästä postauksesta!

Lainsäädäntö työkoneisiin liittyen on tiukkaa

Kuten me kaikki tiedämme, Suomessa turvallisuusnormit ovat erittäin korkeita ja tarkkaan valvottuja ja esimerkiksi työturvallisuuslakia noudatetaan kirjaimellisesti. Lainsäädäntö työkoneisiin ja niiden maahantuontiin liittyen tuleekin ottaa huomioon heti alussa, sillä ostovaiheen säästö voi kostautua mikäli turvallisuushuolia tai työturvallisuusongelmia esiintyy myöhemmin.

TUKES ei ole maahantuonnissa valvova elin vaan se on Työsuojeluliitto. Työturvallisuuslain §5 06/2015 mukaan työnantaja saa antaa käyttöön vain työvälineitä, jotka ovat yhteisön direktiivien mukaisia, ja näihin lukeutuu myös EY-konedirektiivi. Työnantaja vastaa siis siitä, että kaikki työkoneet ovat turvallisia ja täyttävät kriteerit ja standardit. Mikäli laitteen tuo maahan niin, että maassa ei ole vastaavaa valmistajaa, siirtyy valmistajavastuu suoraan omistajalle eli yrittäjälle.

Turvallisuus- ja standardiasiat sekä esimerkiksi direktiivit tuleekin tuntea hyvin, mikäli maahantuontiprosessin päättä aloittaa. Merkityksellistä maahantuonnissa on kuitenkin se, tuodaanko työkone Euroopan talousalueelta vai sen ulkopuolelta ja onko kone uusi vai käytetty.

polarpanda_työkone_1

Uuden koneen maahantuonti Euroopasta

Työsuojeluhallinnon ohjeiden mukaan uusi kone, joka tuodaan Suomeen Euroopasta, tai oikeammin Euroopan talousalueelta, tulee olla sellainen, jolla on:

• CE-merkintä (linkki)
• EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
• Käyttö- ja huolto-ohjeet
• Muut vaaditut merkinnät

Valmistajan tulee hoitaa merkinnät kuntoon, mutta jakelijan tulee tarkistaa ne ja korjata mahdolliset puutteet. Mikäli kone ostetaan suoraan ulkomailta, jää vastuu ostajalle, kuten jo aiemmin mainittiin. Näin ollen työsuojelusta vastaavilla tahoilla voi olla asiaan sanottavaa, mikäli onnettomuuksia tai muita puutteita ilmenee.

Käytetyn työkoneen tuonti Euroopasta

Kun Euroopan Talousalueelta ostaa käytettyä konetta, ovat vaatimukset hieman toisenlaiset. Tällöin merkittävää on se, milloin kone on alun perin otettu käyttöön. Mikäli kone on otettu käyttöön ennen konedirektiivin voimaantuloa vuonna 1998, tulee sen täyttää eri vaatimukset, kuin uudemman koneen.

Käytetyn koneen tulee täyttää ne vaatimukset, jotka sille oli asetettu jo käyttöönotossa. Lisäksi mukana tulee olla ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Mikäli työkoneeseen tehdään suuria muutoksia, voidaan sille asettaa uusia vaatimuksia. Yhtä kaikki työnantajan tulee huolehtia käytetynkin koneen standardien mukaisuudesta.

Maahantuonti Euroopan talousalueen ulkopuolelta

Euroopan talousalueen ulkopuolelta maahantuodessa koneen tulee olla uuden konedirektiivin (2006/42/EY) määräysten mukainen. Tämä pätee, olipa kone sitten uusi tai käytetty. Käyttöönotto ETA:n alueella lasketaan vanhan koneen kyseessä ollessa ensikäytöksi ja vaatimukset määräytyvät tämän mukaan.

ETA:n alueelle tuodessa ostaja tai tuoja vastaa valmistajan ominaisuudessa koneeseen liittyvistä velvollisuuksista, sillä ETA:n ulkopuolista valmistajaa ei voida pitää vastuullisena. Näin ollen ostajan tulee varmistaa tuotteen vaatimustenmukaisuus ja korjata mahdolliset virheet. Tämä voi olla hyvin kallista, mikäli alkuperäinen tuottaja on tehnyt huonoa työtä.

Koneen hankintaan esimerkiksi Aasiasta, missä hinnat ovat huomattavasti alhaisempia, ei siis kannata lähteä ilman kunnollista pohjatyötä. Maahantuonti omaan tai yrityksen käyttöön on usein järkevää, mutta toimittaja ja tuote tulee tuntea kunnolla, jotta kalliita yllätyksiä ei ilmene myöhemmin. Polarpanda voikin auttaa toimimalla asiantuntijana suomalaisen ja kiinalaisen toimijan välillä. Tunnemme tavat ja kulttuurin ja pystymme puuttumaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti, sillä olemme aina paikanpäällä Kiinassa!

Jätä alla olevalla yhteydenottolomakkeella kysymys tiimillemme, jos aihe on sinulle ajankohtainen!