Missä hankinnoissa hankintatoimistoa kannattaa käyttää kiinahankinnoissa? Kiinassa, maailman suurimmassa vientimaassa on paljon tarjontaa tuotteista ja esim. kaikesta elektroniikasta yli 70% valmistetaan Kiinassa (2020). Euroopassa toimivat lukuisat tukkurit hankkivatkin tuotteensa suoraan Kiinasta ja myyvät näitä keskitetysti markkinoille. Tämän ei kuitenkaan tarvi olla ainoa tapa tuotteen päätymiselle hyllylle saakka.

Kiinasta maahantuonti voi auttaa säästämään pitkän pennin, mutta siihen liittyy myös riskejä. Kiinan markkina on valtava ja yritykset pyrkivät saamaan myyntiä Eurooppaan tuotteiden laadun tai turvallisuuden kustannuksella. Maahantuonti on kuitenkin täysin mahdollista ja helposti toteutettavissa, vain yhteistyökumppanin valinta on ensiarvoisen tärkeää!

Hankintatoimiston hyödyntäminen

Hankintatoimisto on yritys, joka toimii suomalaisen ja ulkomaalaisen yrityksen välikätenä ja varmistaa, että kaikki sujuu parhaimmalla mahdollisella tavalla. Hankintatoimisto auttaa kartoittamaan markkinoita ja löytämään oikean tehtaan asiakkaan tuotehankinnoille. Toimisto auttaa kuljetusten järjestämisessä ja kaikessa siinä, missä asiakas kokee tarvitsevansa apua Kiinan hankinnoissa.

Suomalainen yrittäjä voi lähteä Kiinan markkinoille yksin eli ilman välikäsiä, sillä kaiken yhteydenpidon tehtaaseen voi hoitaa nykyään internetin kautta. Välikädet voivat kuitenkin auttaa löytämään juuri ne luotettavimmat kontaktit ja säästämään hankintaan helposti uppoavaa aikaa.

Se, kannattaako hankintatoimistoa hyödyntää, riippuu siitä kuinka paljon aikaa ja rahaa yritys haluaa hankintaan käyttää ja millaiset pohjatiedot sillä on. Katso webinaaritallenteemme “Kuinka onnistua Kiinahankinnoissa”, jos kiinahankinta mietityttää. Yksi keino kartoittaa tarve on miettiä hankintojen kokoluokkaa:

1. Pienet hankinnat (100 – 2000€)

Pieniä hankintoja voi tehdä kiinalaisista verkkokaupoista. Sopivan, laadukkaan ja sertifioinnit täyttävän tuotteen löytäminen voi olla kuitenkin hankalaa. Tehtaat ja myyjät eivät välttämättä sitoudu pitämään lupauksiaan ja saatu näytetuote ei välttämättä ole Golden Sample eli lopullinen näyte tuotteesta.

Mikäli haluat kokeilla pienten hankintojen tekemistä itse, tee se! Pienissä hankinnoissa taloudellinen riski on suhteellisen pieni. Muistettavaa on, että ostajan vastuulle jää maahantuonti sekä logistiikka kotimaahan, sisältäen muun muassa Incotermin valinnan. Lue incotermeista lisää täältä!

2. Keskisuuret hankinnat (2000 – 50 000€)

Suuremmissa hankinnoissa myös haasteet ovat suurempia. Kommunikointi on tärkeää ja nykyään englannin kielellä asiointi onnistuu Kiinasta tyydyttävästi. Laadun varmistamisen tärkeys kuitenkin kasvaa hankintojen suuruuden kanssa, sillä keskisuuret hankinnat vievät myös enemmän rahaa.

Keskisuurissa hankinnoissa pienet tuotekustomoinnit, kuten logon, tuotteen värin ja pakkauksen kustomoinnit ovat mahdollisia. Jokainen lisävaade ja tehty muutos on kuitenkin yksi mahdollinen virheenpaikka lisää, joten neuvottelujen onnistunut toteutuminen on tärkeä osa hankintaa. Tehtaan löytäminen ja sen kanssa kommunikointi onkin kaikista työläin työvaihe.

Riskit ja työtaakka alkavat olla jo niin suuria, että hankintatoimiston käyttäminen voi hyvinkin olla perusteltua. Voit vapaasti kysyä suositustamme, jos hankintasi on keskisuurta-kokoluokkaa.

3. Suuret hankinnat (yli 50 000€)

Suurissa hankinnoissa tehtaan kanssa kommunikointi muuttuu erittäin tärkeästä elintärkeäksi, sillä hankintaan kiinnitettävä rahasumma on jo merkittävä. Teknisestä tuotekehityksestä tulee kommunikoida niin, että molemmat osapuolet ymmärtävät asian samalla tavalla. Suurempi tilausmäärä asettaa painetta tehtaalle, joten oikean kumppanin valinta on ensiarvoisen tärkeää.

Brändääminen ja laajempien tuoteperheiden luominen yhdessä sertifiointien ja lopullisten tuotteiden laaduntarkistuksen kanssa on toisinaan vaikeaa tehdä sähköisesti. Tuotantoerän laatu tulee tarkastaa myös tuotannon jälkeen ja parhaiten sen voi hoitaa matkustamalla paikan päälle tehtaalle. Mikäli jokin toteutunut ominaisuus tai muu hankinnalle asetettu vaade ei vastaakaan toteutusta, tulee kommunikoinnille lisätarvetta ja hankinta voikin viivästyä huomattavasti.

Suurissa hankinnoissa riskit ja työtaakka ovat jo niin suuria, että hankintatoimiston käyttäminen on suositeltavaa.

Kiinahankinnan sudenkuopat

Kiinan hankinnassa tärkeää on suunnittelu ja riskien mitigointi jo ennen varsinaisen hankinnan aloittamista. Ota nämä sudenkuopat huomioon maahantuontia suunnitellessasi ja konsultoi asiantuntijaa, mikäli tunnet, että tarvitset asiantuntija-apua jonkin osa-alueen järjestelemisessä.

Kiinan hankinnassa suurimmat riskit liittyvät näihin osa-alueisiin:

1) Tavarantoimittajien kartoitus (long list)

2) Mallikappaleiden tilaaminen ja testaaminen

3) Tehdasauditointi (short list)

4) Tuotekehitys ja sertifionnit

5) Tuotanto ja laadunvalvonta

6) Tilauserän mallikappaleiden testaaminen tehtaalla

7) Toimitus ja varastointi

Yhteenveto

Jokainen Kiinasta tehty suurempi hankinta tulee käsitellä yksilönä, sillä mitään tarkkoja rajoja sille, milloin hankintatoimiston palkkaaminen hyödyttää eniten, ei ole. Apua voi pyytää myös vain yhdelle hankinnan osa-alueelle, esimerkiksi laaduntarkistukselle. Ei siis voida sanoa yksiselitteisesti, että suuremmissa ostoksissa hankintatoimiston käyttäminen kannattaa ja pienemmissä taas ei, sillä tähän vaikuttaa paljon hankittavat tuotteet, aikataulu, tekniset vaatimukset jne.

Vältä Kiinan tuonnin sudenkuopat ja ota meihin yhteyttä. Autamme sinut eteenpäin antamalla ilmaisen suosituksen miten sinun kannattaa hankintojen suunnittelussa edetä.

Jätä alle tietosi ja asiantuntijamme palaa asiaan.