Elektroniikan maahantuontiin Kiinasta liittyy paljon selvitettäviä ja järjestettäviä asioita. Tässä oppaassa pyrimme auttamaan alkuun perusasioissa, sillä meillä on alalta yli 15 vuoden kokemus ja olemme iloisia, mikäli voimme auttaa sen avulla muita yrittäjiä.

Mututuntumalta voisi ajatella, että jonkin tuotteen teettäminen Kiinassa olisi melko yksinkertaista. Etsi vain tehdas, sovi hinnasta, tee sopimus ja odota, että posti tuo valmiin tuotteen Suomeen. Näin ei kuitenkaan ole, sillä Kiinasta hankintaan liittyy paljon byrokratiaa. Olemme jo niin tottuneet EU:n sisärajojen vapaaseen liikkuvuuteen, että niinkin yksinkertainen asia kuin pakkausmerkinnät saattaa unohtua. Pakollisia pakkausmerkintöjä on kuitenkin paljon ja niiden tulee olla kunnossa, jotta tuotteen saa tuoda EU:hun.

Mikä on pakkausmerkintä?

Pakkausmerkintä on yksinkertaisuudessaan merkintä, joka on tehty tuotteen myyntipakkaukseen tai suoraan tuotteeseen. Pakkausmerkintä voi olla vaikkapa tuotetietomerkki tai tiedottava merkintä ja sen tarkoituksena on helpottaa tavaran tunnistamista, käsittelyä ja jäljitettävyyttä kuljetuksen aikana. Kulutustavaroihin tulee lisätä paljon lakisääteisiä merkintöjä, joilla jokaisella on oma taustaprosessinsa.

Muun muassa CE-merkintä on EU:ssa pakollinen tietyissä sähkölaitteissa ja se tulee löytyä myös tuotteen pakkauksesta. Lue CE-merkinnästä lisää täältä.

Mihin pakkausmerkintöjä tarvitaan?

Pakkausmerkintöjä on pakollisia ja vapaaehtoisia, mutta pääsääntönä voidaan sanoa, että tuotteen lopulliseen pakkaukseen tulee laittaa näkyville kaikki niiden standardien merkinnät, jotka tuote täyttää. Pakkausmerkinnät kertovat asiakkaalle näppärästi tuotteen turvallisuudesta ja ominaisuuksista etenkin tilanteessa, jossa tuote täyttää enemmän kuin vain minimivaatimukset.

Esimerkki pakkausmerkinnöistä. Pakkaus sisältää valmistajan tiedot, maahantuojan tiedot, EAN-koodin, FCC-merkin, FCC-ID:n, CE-merkin, kierrätysmerkin, SER-merkin sekä val mistusmaan.

 

EU:ssa on kattava valikoima omia merkintöjä, jotka poikkeavat USA:ssa käytössä olevista ja toisin päin, joten merkkejä kannattaa aina lukea sen mukaan millä mantereella kulloinkin on. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös verkkokaupassa, sillä mikäli teetät Kiinassa jotain tuotetta, ei se merkintöjensä puolesta käy suoraan USA:n markkinoille vaikka tuotteessa itsessään ei olisikaan mitään vikaa.

Millaisia pakkausmerkintöjä on olemassa?

Tässä kappaleessa esittelemme joitain yleisimpiä pakkausmerkintöjä:

SER-merkintä

SER-merkintä on WEEE-direktiivin mukainen erilliskeräysmerkintä. Se on pakollinen EU:n alueella niissä tuotteissa, joita ei saa laittaa lajittelemattomaan jätteeseen, vaan jotka tulee toimittaa asianmukaiseen paikkaan hävitystä tai kierrätystä varten. SER on käytännössä pakollinen elektronisissa laitteissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

CE-merkintä lisämerkintöineen

CE-merkinnästä lisää täällä. Huomioitavaa on se, että merkki saattaa vaatia lisämerkintöjä, kuten vaikkapa silloin kun tuote kuuluu radiolaitteiden kategoriaan ja sen tulee täyttää RED-direktiivin vaatimukset. Muita lisävaatimuksia voi olla säilytyslämpötilaan tai kosteuteen liittyvät merkinnät tai esimerkiksi kehotus tutustua käyttöohjeisiin.

FCC-merkintä

FCC-merkintä on pakollinen USA:ssa myytävissä elektronisissa laitteissa. Sen merkitsemällä valmistaja takaa, että tuotteen elektromagneettisen säteilyn arvo on alle sen rajan, jonka Federal Communications Commission on asettanut. FCC merkinnällä ei ole juridista asemaa maissa, joissa CE-merkinnällä on ja toisin päin. Radiotekniikkaa käyttävät tuotteet kuten reitittimet, bluetooth-laitteet, puhelimet sekä tietokoneet vaativat, että pakkauksessa on erikseen merkattuna FCC-merkki.

Kierrätysmerkki

Kansainvälinen kierrätysmerkki kertoo soveltuuko pakkaus kierrätettäväksi. Merkintä ei ota kantaa siihen, onko kyseisen materiaalin kierrätys järjestetty. Muovisten pakkausten osalta kierrätysmerkki on ehdottoman pakollinen. Tämän lisäksi Euroopan alueella kierrätysmerkin sisälle tulee merkitä muovilaadun numero sekä muovilaadun lyhenne.

GS-merkintä

GS-merkintä on yleinen, mutta vapaaehtoinen saksalainen merkintä. Se kertoo siitä, että tuote on testattu saksalaisen turvallisuuslaitoksen toimesta ja se täyttää saksalaiset turvallisuusvaatimukset. Sitä näkee paljon EU:ssa, sillä Saksa on iso markkina ja merkki herättää luottamusta ja näin ollen tuotteelle on usein kannattavaa hankkia GS-merkintä.

RoHS-merkki

RoHS-Merkkiin törmää silloin tällöin Kiinasta tuotujen tuotteiden pakkauksissa.  Kyseinen merkintä ei ole pakollinen ja tätä merkkiä voidaankin pitää tavallaan “historiallisena jäänteenä”. RoHS on ollut aikoinaan CE-merkistä erillään oleva direktiivi.  Tätä nykyä se on osana CE-merkin vaatimuksia. Lue lisää CE-merkistä täältä.

Valmistajan sekä maahantuojan tiedot

Valmistajan tiedot eivät ole varsinaisesti pakolliset ellei tuotekategoria sitä erikseen vaadi. Esimerkiksi PPE-tuotteiden osalta valmistajan tiedot tulisi löytyä joko tuotteesta, pakkauksesta tai pakkauksen mukana tulevasta käyttöohjeesta.

Maahantuojan osalta yrityksen nimi, rekisteröity tuotenimi/tavaramerkki sekä osoite tulee löytyä joko tuotteesta, pakkauksesta tai pakkauksen mukana tulevasta käyttöohjeesta. Suositeltavaa olisi, että tiedot laitettaisiin mahdollisimman moneen paikkaan. Helpoimmat paikat ovat pakkaus sekä käyttöohje.

EAN-koodi (GTIN-koodi)

EAN-viivakoodia käytetään kauppatavaroiden yksilöimiseen maailmanlaajuisesti. EAN-koodi ei ole pakollinen pakkausmerkintä. Moni yritys hallinnoi kuitenkin varastoaan EAN-koodeihin pohjautuvan varastojärjestelmän avulla. Myös monet verkon vertailusivut saattaat käyttää EAN-koodeja tuotteiden katalogisointiin. GTIN-koodeja hallinnoi GS1 global. 

”Made in China”

”Made in China” -teksti eli toisin sanoen tuotteen valmistusmaatieto on oltava kaikissa USA:n markkinoille menevissä tuotteissa. EU ei tietoa vaadi, mutta usein tuotteeseen se lisätään.

Yhteenvetona todettakoon, että pakkausmerkintöjä on paljon ja ne kertovat paljon tuotteen turvallisuudesta, käsittelystä ja ominaisuuksista. Pakkausmerkinnöistä pakolliset tulee löytyä lopullisesta myyntipakkauksesta, mutta usein ne kannattaa lisätä myös tuotteen käyttöohjeeseen. Lisämerkinnät luovat positiivisen kuvan tuotteesta, mutta liikaa merkintöjä paketissa ei kannata olla, sillä muutoin ne hukkuvat massaan ja vaikeuttavat tuotteen käsittelyä toimitusvaiheessa.